Cablu plat audio stereo EKD102

Cabluri » Audio » Cablu plat audio stereo EKD102

Caracteristici constructive

 

Cod: 21212102

Sectiunea: 0.09mm² (12x0.10mmØ SnCu)

Izolatie: PVC

Ecran: SnCu spiralat

Mantaua: PVC Mat negru

Diametrul exterior: 2.0x4,1mm

Greutatea Cu: km 7.1 kg / km

Greutatea aprox.: 15.0 kg / km

Raza de incovoiere min.

  • In cond.statice: 5 x diametru
  • In cond.de lucru: 10 x diametru

Ambalaj standard: 100ml

 

 

Caracteristici electrice

 

Rezistenta conductorului < 223 Ohm / km

Rezistenta izolatiei < 65 Ohm / km

Capacitatea(cond/ecran) 290 pF / mt.